+38 (057) 781-12-60
+38 (095) 479-79-09

Правомерно ли снятие накопленного за предшествующие периоды налогового кредита в результате неучета его как бюджетного возмещения?

Чи правомірне зняття накопиченого за попередні періоди податкового кредиту в результаті неврахування його як бюджетного відшкодування?

Продовжуючи тему бюджетного відшкодування ПДВ та перенесення від’ємного значення в наступні звітні періоди, зупинимось на безпідставному твердженні деяких податківців про те, що право на податковий кредит, який є оплаченим, але відображений в рядку 24 податкової декларації з ПДВ, а не 23 як бюджетне відшкодування (чи то на особовий рахунок як переплата, чи то на поточний рахунок), просто втрачається, оскільки пропущено всі строки для декларування бюджетного відшкодування, а відповідно до правил ПКУ такі суми не можуть бути відображені в даному рядку.

Розглянемо, наскільки це твердження відповідає дійсності.

Сам порядок формування та заповнення відповідних рядків податкової декларації з ПДВ простий. У рядку 23 «бюджетне відшкодування» має бути відображена частина сплаченого податкового кредиту. Відповідно, у рядку 24 «залишок від’ємного значення….» має залишитися решта податкового кредиту, тобто ще не сплаченого. Якщо платник податку не має права на бюджетне відшкодування відповідно до норм чинного законодавства, то в рядку 24 залишається вся сума.

Сплаченим податковим кредитом є сплачений ПДВ отримувачем товарів/послуг постачальникам таких товарів/послуг або до Державного бюджету України, а в разі отримання від нерезидента послуг на митній території України – сума податкового зобов’язання, включеного до податкової декларації за попередній період за отримані від нерезидента послуги отримувачем послуг.

Наче усе зрозуміло. З’ясуємо, звідки ж податківці взяли строки, по яких минає можливість заявлення бюджетного відшкодування та втрачається накопичений податковий кредит.

Так, відповідно до п. 200.3 ПКУ сума від’ємного значення, яка утворилася у звітному періоді, враховується у зменшення суми податкового боргу за попередній період, якщо такий мав місце, а в разі відсутності податкового боргу (або сума яка залишилася після закриття боргу), зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного періоду. Тобто таке від’ємне значення частково буде формувати податковий кредит в наступному періоді. Жодних обмежень щодо врахування такого від’ємного значення протягом конкретних періодів не передбачено.

Далі, відповідно до п. 200.4 ПКУ, якщо в наступному податковому періоді знову утворилося від’ємне значення, то частина такого від’ємного значення, яка дорівнює сумі податку, фактично сплаченій отримувачем товарів/послуг у попередніх та звітному податкових періодах постачальникам таких товарів/послуг або до Державного бюджету України, підлягає бюджетному відшкодуванню. Залишок же від’ємного значення попередніх податкових періодів після бюджетного відшкодування включається до складу сум, що відносяться до податкового кредиту наступного податкового періоду. Знову ж таки, жодних обмежень, і при цьому прямо зазначено, що враховується податковий кредит, який сплачено у попередніх та звітному періодах.

Оскільки для ПДВ правило першої події (п. 187.1 ПКУ) ніхто не скасовував, то по суті сплата у попередніх періодах, податкові накладні попередніх періодів, а отже і податковий кредит попередніх періодів – це одне й те саме. Тобто можемо включити до бюджетного відшкодування в поточному періоді навіть податковий кредит, який було сформовано раніше.

Окрім цього, ПКУ передбачено, що за платником податку зберігається право на включення до податкового кредиту неврахованої раніше податкової накладної протягом 365 днів. Проте це стосується саме права на включення податкової накладної до складу податкового кредиту, а не права на сформоване від’ємне значення.

Тобто про строки заявлення бюджетного відшкодування не може бути й мови.

В принципі, про бюджетне відшкодування слід говорити лише у разі, коли платник, прийнявши рішення про повернення суми бюджетного відшкодування, подав відповідному органу державної податкової служби податкову декларацію та заяву про повернення суми бюджетного відшкодування.

Після отримання такої заяви податківці повинні провести камеральну або документальну перевірку, в результаті якої вони визначають правильність заявленої суми.

Якщо в результаті перевірки виявлено заниження заявленої платником податку суми бюджетного відшкодування у порівнянні з їх розрахунком, то така різниця вираховується із заявленої суми. У цьому випадку вважається, що платник податку добровільно відмовляється від отримання такої суми заниження як бюджетного відшкодування та враховує її згідно з п. 200.6 ПКУ у зменшення податкових зобов’язань з цього податку в наступних податкових періодах. Тобто ця сума не пропадає, вона просто не може бути повернута платнику на поточний рахунок, але таку суму зараховують на особовий рахунок платника та вважають як переплату ПДВ.

Якщо ж з’ясовується, що платник не мав права на отримання бюджетного відшкодування, то така сума враховується у складі податкового кредиту наступних періодів.

Виходячи з цього, знову ж таки, відсутні будь-які натяки на втрату суми накопиченого податкового кредиту.

Окрім того, відповідно до ст. 123 ПКУ, у разі якщо контролюючий орган самостійно визначає суму податкового зобов’язання, зменшення суми бюджетного відшкодування та/або від’ємного значення суми ПДВ, на платника податку накладається штраф у розмірі 25 % (при повторному порушенні протягом 1095 днів – 50 %) суми визначеного податкового зобов’язання, завищеної суми бюджетного відшкодування.

Таким чином, навіть відповідальності за завищення рядка 24 податкової декларації з ПДВ, якщо це не призвело до виникнення податкового боргу, на сьогодні не передбачено. Хоча податківці часто застосовують таку норму.

Враховуючи вищенаведене, податківці неправомірно знімають податковий кредит, накопичений підприємствами за попередні періоди. Єдине, що може мати місце, – це повідомлення платника податків про порушення порядку заповнення податкової декларації або проведення перевірки податковими органами, за результатами якої накопичена сума податкового кредиту буде розподілена на бюджетне відшкодування або врахована як податковий кредит у наступних періодах.