+38 (057) 781-12-60
+38 (095) 479-79-09

Каким образом заполнять реестр выданных и полученных налоговых накладных, если от поставщика получена налоговая накладная, заполненная с нарушением установленного порядка, и налоговый кредит отражен в декларации по НДС с одновременной подачей жалобы на поставщика?

Яким чином заповнювати реєстр виданих та отриманих податкових накладних, якщо від постачальника отримано податкову накладну, заповнену з порушенням встановленого порядку, і податковий кредит відображено в декларації з ПДВ з одночасним поданням скарги на постачальника?

Відповідно до п. 201.15 ПКУ платник ПДВ веде реєстр виданих та отриманих податкових накладних в електронному вигляді, у якому зазначаються порядковий номер податкової накладної, дата її виписки (отримання), загальна сума постачання та сума нарахованого податку, а також реєстраційний номер платника податку – продавця, який видав податкову накладну.

Форма і порядок ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних затверджені наказом ДПАУ від 24.12.2010 р. № 1002 (далі – Порядок № 1002).

Згідно з п. 1 Порядку № 1002 реєстр є формою для запису (реєстрації) виданих та отриманих податкових накладних. Крім того, реєстр є основою для відображення зведених результатів обліку в податкових деклараціях з податку на додану вартість (п. 7 Порядку № 1002).

У розділі II «отримані податкові накладні» реєстру виданих та отриманих податкових накладних відображаються отримані податкові накладні, розрахунки коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної, ВМД, а також інші документи, на підставі яких здійснюється облік операцій з придбання товарів/послуг. До таких інших документів належать, в тому числі, товарні чеки або інші розрахункові документи, що засвідчують факт сплати податку у зв’язку з придбанням таких товарів/послуг, або первинні документи, складені відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг, копії яких додаються до заяви зі скаргою на постачальника цих товарів/послуг, що додається покупцем товарів/послуг до податкової декларації за звітний (податковий) період, у разі відмови з боку продавця цих товарів/послуг надати податкову накладну або при порушенні ним порядку її заповнення та порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (п. 10 Порядку № 1002).

Такими документами можуть бути, зокрема, видаткова накладна на отримання товару – у разі якщо першою подією є отримання товару; акт про надання послуг (виконання робіт) – якщо першою подією є отримання послуг (робіт); банківська виписка та/або платіжне доручення з відміткою банку на перерахування передоплати – якщо першою подією є перерахування коштів.

У разі отримання податкової накладної, заповненої з порушенням встановленого порядку, та формування податкового кредиту відповідно до абз. 11 п. 201.10 ПКУ з поданням скарги на постачальника, реєстр виданих та отриманих податкових накладних заповнюється з такими особливостями:

– у графі 1 проставляється номер запису (п. 11.1 Порядку № 1002);

– у графі 2 вказується дата отримання документа, що підтверджує виникнення права на податковий кредит з ПДВ (п. 11.2 Порядку № 1002);

– у графі 3 відображається дата виписки (складання) документа, що підтверджує виникнення права на податковий кредит з ПДВ;

– у графі 4 зазначається порядковий номер документа, що підтверджує виникнення права на податковий кредит з ПДВ;

– у графі 5 зазначається вид документа згідно з позначенням «ЗП», яке означає заяву платника ПДВ зі скаргою на постачальника та копії відповідного документа, що підтверджує виникнення права на податковий кредит з ПДВ (п. 11.4 Порядку № 1002). Варто звернути увагу на те, що незважаючи на наявність податкової накладної, хоч і заповненої з порушенням, у графі 5 слід зазначити саме «ЗП», а не «ПН», оскільки вид документа підкреслює, який саме документ підтверджує правомірність відображення податкового кредиту з ПДВ, яким в наведеному випадку є саме заява платника ПДВ зі скаргою на постачальника разом із первинним документом бухгалтерського обліку, що підтверджує виникнення права на податковий кредит з ПДВ;

– графи з 6 по 16 заповнюються в загальному порядку.

Наведемо умовний приклад.

Припустимо, підприємство «А» отримало від ТОВ «Б» товари за видатковою накладною від 12.09.2012 р. № 65 на загальну суму 120 тис. грн., в тому числі ПДВ – 20 тис. грн. Товари ще не оплачені. Була отримана також податкова накладна від 12.09.2012 р. № 78, але вона не зареєстрована протягом 15 днів в Єдиному реєстрі податкових накладних. Підприємство «А» включило суму ПДВ до податкового кредиту з поданням скарги на постачальника (додаток Д8 до декларації з ПДВ за вересень 2012 року).

Оскільки у п. 201.10 ПКУ при порушеннях заповнення або реєстрації податкової накладної встановлюється необхідність подання первинного документа, що свідчить про отримання товару, то згідно з п. 11.1 – 11.3 Порядку № 1002 до реєстру вносимо дату і номер видаткової накладної. Відповідний рядок реєстру підприємства «А» виглядатиме наступним чином.