+38 (057) 781-12-60
+38 (095) 479-79-09

Актуальные вопросы уплаты платы за землю для физических лиц

Пропонуємо вашій увазі відповіді на запитання, поставлені під час «гарячої лінії».

Садівничі товариства

1. Чи звільняються від земельного податку члени садівницького товариства?

Статтею 35 Земельного кодексу України від 25.10.2001 р. № 2768-ІІІ (далі — Земельний кодекс) визначено, що громадяни — члени садівницького товариства мають право приватизувати земельну ділянку. Така приватизація здійснюється без згоди на те інших членів цього товариства.

Відповідно до ст. 281 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі — Податковий кодекс) від сплати податку звільняються:

інваліди І та ІІ груп; фізичні особи, які виховують трьох дітей і більше віком до 18 років;

пенсіонери (за віком); ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України від 22.10.93 р. № 3551-ХІІ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

фізичні особи, визнані законом як постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи.

При цьому звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для зазначеної категорії фізичних осіб, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм, зокрема для ведення садівництва — не більш як 0,12 га.

Отже, якщо власником землі чи користувачем земельних ділянок, наданих для ведення садівництва, є садівницьке товариство і члени товариства не оформили право на свою земельну ділянку, то таке товариство і буде платником земельного податку до бюджету (включаючи земельні ділянки загального користування).

Якщо фізична особа має у власності земельну ділянку, надану для ведення садівництва, і ця ділянка посвідчується Державним актом на право власності, тільки в цьому випадку зазначені особи мають пільги щодо сплати земельного податку відповідно до ст. 281 Податкового кодексу.

Гаражно-будівельні кооперативи

2. Чи поширюється пільга щодо сплати земельного податку на власників гаражів, якщо гараж знаходиться у гаражно-будівельному кооперативі?

За рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування гаражно-будівельним кооперативам передаються безоплатно у власність або надаються в оренду в розмірі, який встановлюється відповідно до затвердженої містобудівної документації, земельні ділянки для гаражного будівництва (ст. 41 Земельного кодексу).

Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб п. 281.1 ст. 281 Податкового кодексу, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм, зокрема для будівництва індивідуальних гаражів — не більш як 0,01 га.

Тобто якщо фізична особа має у власності земельну ділянку, надану для будівництва індивідуального гаража, і ця ділянка посвідчується Державним актом на право власності, тільки в цьому випадку зазначена особа має пільги щодо земельного податку відповідно до ст. 281 Податкового кодексу.

Водночас пільги, передбачені цією статтею для власників земельних ділянок або землекористувачів — фізичних осіб, не поширюються на гаражно-будівельні кооперативи — юридичні особи, навіть якщо їх співвласники належать до пільгових категорій платників земельного податку, тобто такий кооператив має сплачувати податок за земельну ділянку на загальних підставах.

Земельна ділянка під МАФом

3. Чи має пільгу щодо земельного податку фізична особа, у якої є земельна ділянка з розміщеною на ній будівлею малої архітектурної форми (МАФ)?

Статтею 116 Земельного кодексу встановлено, що громадяни та юридичні особи набувають права власності та права користування земельними ділянками із земель державної або комунальної власності за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування в межах їх повноважень або за результатами аукціону.

Підставою для нарахування земельного податку є дані Державного земельного кадастру України.

При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовано такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно (п. 287.6 ст. 287 Податкового кодексу).

У ст. 281 Податкового кодексу наведено відповідні категорії фізичних осіб, що звільняються від сплати земельного податку, а також межі граничних норм за видом використання земельної ділянки.

Таким чином, якщо суб’єкт господарювання або фізична особа придбали будівлю, споруду (їх частину), податок за земельні ділянки сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно з урахуванням прибудинкової території і відповідно до цільового (господарського) призначення на підставі даних Державного земельного кадастру України.

Крім того, земельна ділянка, на якій розміщено будівлю малої архітектурної форми (МАФ), до пільгової категорії використання земель у межах граничних норм не належить, і земельний податок сплачується на загальних підставах.

Надання в оренду земель сільгосппризначення

4. Фізична особа передає земельну ділянку сільськогосподарського призначення в оренду. Як нараховується орендна плата? Чи обов’язково укладати договір оренди?

Укладення договору оренди земельної частки (паю) з виплатою орендної плати у натуральній або грошової формі відповідно до Указу Президента України від 03.12.99 р. № 1529/99 «Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки» є обов’язковим.

Плата за оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельних часток (паїв) встановлюється у розмірі не менше 3% визначеної відповідно до законодавства вартості земельної ділянки, земельної частки (паю), і залежно від результатів господарської діяльності та фінансово-економічного стану орендаря поступово збільшується (Указ Президента України від 02.02.2002 р. № 92/2002 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту селян — власників земельних ділянок та земельних часток (паїв)»).

Статтею 1 Закону України від 06.10.98 р. № 161-ХІV «Про оренду землі» (далі — Закон про оренду землі) визначено, що оренда землі — це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності.

Відповідно до абзацу третього ст. 21 Закону про оренду землі обчислення розміру орендної плати за землю здійснюється з урахуванням індексів інфляції, якщо інше не передбачено договором оренди.

Отже, плата за оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельних часток (паїв) встановлюється у розмірі не менше 3% визначеної відповідно до законодавства вартості земельної ділянки, земельної частки (паю) і поступово збільшується залежно від результатів господарської діяльності та фінансово-економічного стану орендаря й індексів інфляції.

Подання декларації та сплата орендної плати

5. Коли фізична особа — підприємець має подати податкову декларацію та сплатити орендну плату відповідно до договору оренди земельної ділянки державної або комунальної власності?

Пунктом 286.2 ст. 286 Податкового кодексу встановлено, що платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають до відповідного органу ДПС за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за відповідною формою з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки. Надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

Податкове зобов’язання з плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

Органи ДПС щороку до 1 травня здійснюють облік фізичних осіб — платників податку і нарахування відповідних сум податку.

До 1 липня поточного року органи ДПС видають платникові податкове повідомлення-рішення про сплату податку за відповідною формою.

Таким чином, якщо договір оренди земельної ділянки державної або комунальної власності оформлено на фізичну особу — підприємця, то такий підприємець подає до органу ДПС за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію з плати за землю і сплачує земельний податок щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця. А якщо такий договір оренди оформлено на фізичну особу, то нарахування сум податку проводиться органами ДПС, які видають податкові повідомлення-рішення платникові до 1 липня поточного року. Земельний податок сплачується протягом 60 днів з дня вручення зазначеного повідомлення-рішення.